نشریه کار ارگان سازمان فدائیان (اقلیت) شماره ٧۶٢ منتشر شد

Kar762نشريه كار شماره ٧۶٢ – سال سی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و نهم – هفته اول اسفند ۹۶ در هشت صفحه منتشر شد.

مطالب زیر را در اين شماره از نشريه کار می‌خوانید:

– بحران انقلابی و شکاف در بالا

– طبقه کارگر و حداقل دستمزد سال ۹۷

– افزایش بهای دلار، نتایج و چرایی آن

– ناهنجاری‌های اجتماعی که به “هنجار”های اجتماعی تبدیل شده‌اند

– قوه قضائیه قاتل زندانیان است

متن كامل نشريه كار شماره ٧۶٢ ارگان سازمان فدائيان (اقليت)، در فرمت پی دی اف – لينک مستقيم

متن کامل نشریه کار شماره ٧۶٢ در فرمت پی دی اف: از طريق سايت سازمان فدائيان (اقليت)

متن کامل نشريه کار شماره ٧۶٢ در فرمت پی دی اف: از طريق کانال سازمان فدائيان (اقليت) در تلگرام

نشریه کار ارگان سازمان فدائیان (اقلیت) شماره ۷۶۱ منتشر شد

Kar761نشريه كار شماره ۷۶۱ – سال سی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و نهم – هفته چهارم بهمن ۹۶ در هشت صفحه منتشر شد.

مطالب زیر را در اين شماره از نشريه کار می‌خوانید:

– دختران خیابان انقلاب و هذیان گویی محسنی اژه ای

– گام‌های استوار جنبش کارگری، چشم‌انداز جنبش انقلابی

– تجربه شوراها در انقلاب سال ۵٧ (١)

– اهمیت و نقش دستگاه قضایی در بقای حکومت اسلامی

– ایران بهشت مفسدان

متن كامل نشريه كار شماره ۷۶۱ ارگان سازمان فدائيان (اقليت)، در فرمت پی دی اف – لينک مستقيم

متن کامل نشریه کار شماره ۷۶۱ در فرمت پی دی اف: از طريق سايت سازمان فدائيان (اقليت)

متن کامل نشريه کار شماره ۷۶۱ در فرمت پی دی اف: از طريق کانال سازمان فدائيان (اقليت) در تلگرام

نشریه کار ارگان سازمان فدائیان (اقلیت) شماره ۷۶۰ منتشر شد

Kar760نشريه كار شماره ۷۶۰ – سال سی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و نهم – هفته سوم بهمن ۹۶ در ده صفحه منتشر شد.

مطالب زیر را در اين شماره از نشريه کار می‌خوانید:

– خیزش توده‌ای، شعارها، خواست‌ها و نقش کمونیست‌ها

– دختران انقلاب

– نقش رژیم سلطنتی در استقرار دولت دینی در ایران

– غارت دسترنج کارگران در بودجه ۹۷

– انقلاب ۵۷ تجارب ودرس هائی که بایدآموخت

– گرامی باد نوزدهم بهمن،چهل وهفتمین سالگردنبرد حماسه سیاهکل سرآغازجنبش نوین کمونیستی ایران

– جاودان باد یاد حماسه آفرینان سیاهکل

متن كامل نشريه كار شماره ۷۶۰ ارگان سازمان فدائيان (اقليت)، در فرمت پی دی اف – لينک مستقيم

متن کامل نشریه کار شماره ۷۶۰ در فرمت پی دی اف: از طريق سايت سازمان فدائيان (اقليت)

متن کامل نشريه کار شماره ۷۶۰ در فرمت پی دی اف: از طريق کانال سازمان فدائيان (اقليت) در تلگرام

نشریه کار ارگان سازمان فدائیان (اقلیت) شماره ٧۵٩ منتشر شد

Kar759نشريه كار شماره ٧۵٩ – سال سی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و نهم – هفته دوم بهمن ۹۶ در هشت صفحه منتشر شد.

مطالب زیر را در اين شماره از نشريه کار می‌خوانید:

– افسانه‌پردازی جدید «اصلاح‌طلبان»

– بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت)به مناسبت ۱۹ بهمن سالگرد نبرد حماسی سیاهکل -گرامی باد ۱۹ بهمن، چهل و هفتمین سالگرد نبرد حماسی سیاهکل

– تهاجم نظامی ارتش ترکیه به «عفرین»، چرایی و اهداف آن

– دولت علیه مردم

– #براندازم

متن كامل نشريه كار شماره ٧۵٩ ارگان سازمان فدائيان (اقليت)، در فرمت پی دی اف – لينک مستقيم

متن کامل نشریه کار شماره ٧۵٩ در فرمت پی دی اف: از طريق سايت سازمان فدائيان (اقليت)

متن کامل نشريه کار شماره ٧۵٩ در فرمت پی دی اف: از طريق کانال سازمان فدائيان (اقليت) در تلگرام

نشریه کار ارگان سازمان فدائیان (اقلیت) شماره ٧۵٨ منتشر شد

Kar758نشريه كار شماره ٧۵٨ – سال سی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و نهم – هفته اول بهمن ۹۶ در هشت صفحه منتشر شد.

مطالب زیر را در اين شماره از نشريه کار می‌خوانید:

– شعار رفراندوم یک فریب بورژوائی است

– بحران انقلابی در تونس

– دسیسه های طبقه حاکم علیه جنبش طبقاتی کارگران

– فریبکاری جمهوری اسلامی در بازداشتها و به قتل رساندن دستگیرشدگان

– جمهوری اسلامی کشتی در حال غرق شدن

متن كامل نشريه كار شماره ٧۵٨ ارگان سازمان فدائيان (اقليت)، در فرمت پی دی اف – لينک مستقيم =

متن کامل نشریه کار شماره ٧۵٨ در فرمت پی دی اف: از طريق سايت سازمان فدائيان (اقليت)

متن کامل نشريه کار شماره ٧۵٨ در فرمت پی دی اف: از طريق کانال سازمان فدائيان (اقليت) در تلگرام

نشریه کار ارگان سازمان فدائیان (اقلیت) شماره ٧۵٧ منتشر شد

Kar757نشريه كار شماره ٧۵٧ – سال سی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و نهم – نیمه دوم دی ۹۶ در ده صفحه منتشر شد.

مطالب زیر را در اين شماره از نشريه کار می‌خوانید:

– نخستین موج جنبش در یک دوران انقلابی

– طبقه کارگر و خیزش توده های شهری

– جنبشی برای کار- نان – آزادی

– جنگ علنی جمهوری اسلامی علیه توده های به پا خاسته

– اعتراضات مردم و کوس رسوایی اصلاح‌طلبان

– پیام کمیته اجرائی سازمان فدائیان (اقلیت) به مردم مبارز و آزادیخواه ایران

– اطلاعیه مشترک: از مبارزات آزادی‌خواهانه مردم زحمتکش علیه نظم موجود حمایت کنیم

متن كامل نشريه كار شماره ٧۵٧ ارگان سازمان فدائيان (اقليت)، در فرمت پی دی اف – لينک مستقيم

متن کامل نشریه کار شماره ٧۵٧ در فرمت پی دی اف: از طريق سايت سازمان فدائيان (اقليت)

متن کامل نشريه کار شماره ٧۵٧ در فرمت پی دی اف: از طريق کانال سازمان فدائيان (اقليت) در تلگرام

نشریه کار ارگان سازمان فدائیان (اقلیت) شماره ٧۵۶ منتشر شد

Kar756نشريه كار شماره ٧۵۶ – سال سی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و نهم – نیمه اول دی ۹۶ در دوازده صفحه منتشر شد.

مطالب زیر را در اين شماره از نشريه کار می‌خوانید:

– ویژگی لحظه کنونی اوضاع سیاسی در ایران

– بودجه‌ای که فقر و ثروت را در دو قطب متضاد جامعه متراکم‌تر می‌سازد

– «من پشیمانم، پس هستم»

– زلزلهٔ سرپل ذهاب بعد از چهل روز گزارشی از فعالان سازمان فدائیان (اقلیت)- داخل کشور

– قاچاق کالا و ارز در ایران و دست های پنهان در آن

متن كامل نشريه كار شماره ٧۵۶ ارگان سازمان فدائيان (اقليت)، در فرمت پی دی اف – لينک مستقيم 

متن کامل نشریه کار شماره ٧۵۶ در فرمت پی دی اف: از طريق سايت سازمان فدائيان (اقليت)

متن کامل نشريه کار شماره ٧۵۶ در فرمت پی دی اف: از طريق کانال سازمان فدائيان (اقليت) در تلگرام

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: