برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه دوم اسفند ۱۳۹۶

TV_logoبرنامه اين هفته تلويزيون دمکراسی شورائی شامل: گفتگو با حسین منصوری در باره افزایش بهای دلار و تأثیر آن در زندگی مردم، نگاهی به نشریه کار شماره ۷۶۲، گفتاری با عنوان دختران خیابان انقلاب از لادن توکلی، و گفتگو با توکل از سازمان فدائیان (اقلیت) با عنوان رفراندم یا انقلاب؟ ميباشد.

برای شنيدن فايلهای صوتی برنامه روی لينکهای زير کليک کنيد.

فایل صوتی گفتگو با حسین منصوری در باره افزایش بهای دلار و تأثیر آن در زندگی مردم

فایل صوتی نگاهی به نشریه کار شماره ی ۷۶۲ ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)

فایل صوتی گفتاری با عنوان دختران خیابان انقلاب از لادن توکلی

فایل صوتی گفتگو با توکل از سازمان فدائیان (اقلیت) با عنوان رفراندم یا انقلاب؟

برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

TV_logoبرنامه اين هفته تلويزيون دمکراسی شورائی شامل: گفتگو با حسین منصوری با عنوان «حداقل دستمزد کارگران چقدر باید باشد»، نگاهی به نشریه کار شماره ی ۷۶۱، و گفتگو با اصلان جواد زاده با عنوان «تحلیلی از اعتراضات اخیر کارگری» ميباشد.

برای شنيدن فايلهای صوتی برنامه روی لينکهای زير کليک کنيد.

فایل صوتی گفتگو با حسین منصوری با عنوان «حداقل دستمزد کارگران چقدر باید باشد»

فایل صوتی نگاهی به نشریه کار شماره ی ۷۶۱ ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)

فایل صوتی گفتگو با اصلان جواد زاده با عنوان «تحلیلی از اعتراضات اخیر کارگری»

فایل تصویری مراسم بزرگداشت چهل و هفتمین سالگرد حماسه سیاهکل در کشورهای دانمارک (کپنهاگ ) – کانادا ( ونکوور ) و هلند ( آمستردام ) در تلگرام

 

برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶

TV_logoبرنامه اين هفته تلويزيون دمکراسی شورائی شامل: گفتگو با مصطفی گرگین پور به مناسبت چھل و ھفتمين سالگرد نبرد حماسی سياھکل -همراه با اجرای ۲ ترانه سرود، گفتاری از لادن توکلی «مبارزه برای لغو حجاب اجباری»، نگاهی به نشریه کار شماره ی ۷۶۰ ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، گفتاری از اردوان زیبرم «یورش گارد ویژه به کارگران نیشکر هفت تپه»، گفتگو با توکل در مورد قیام ۲۲ بهمن درس‌ها و نتایج آن ميباشد.

برای شنيدن فايلهای صوتی برنامه روی لينکهای زير کليک کنيد.

فایل صوتی گفتگو با مصطفی گرگین پور به مناسبت چھل و ھفتمين سالگرد نبرد حماسی سياھکل -همراه با اجرای ۲ ترانه سرود

فایل صوتی گفتاری از لادن توکلی «مبارزه برای لغو حجاب اجباری»

فایل صوتی نگاهی به نشریه کار شماره ۷۶۰ ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)

فایل صوتی گفتاری از اردوان زیبرم «یورش گارد ویژه به کارگران نیشکر هفت تپه»

فایل صوتی گفتگو با توکل در مورد قیام ۲۲ بهمن درس‌ها و نتایج آن

برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶

TV_logoبرنامه اين هفته تلويزيون دمکراسی شورائی شامل: بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت چھل و ھفتمين سالگرد نبرد حماسی سياھکل، میزگردی با حضور: رفقا بهروز فراهانی و اصلان جواد زاده پیرامون حماسه ی سیاهکل، درس ها و تجارب آن، نگاهی به نشریه کار شماره ۷۵۹، گفتگو با بهرام رحمانی در مورد تهاجم نظامی ترکیه به عفرین ميباشد.

برای شنيدن فايلهای صوتی برنامه روی لينکهای زير کليک کنيد.

فایل صوتی بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت چھل و ھفتمين سالگرد نبرد حماسی سياھکل

فایل صوتی میزگردی با حضور: رفقا بهروز فراهانی و اصلان جواد زاده پیرامون حماسه ی سیاهکل، درس ها و تجارب آن

فایل صوتی نگاهی به نشریه کار شماره ۷۵۹

فایل صوتی گفتگو با بهرام رحمانی در مورد تهاجم نظامی ترکیه به عفرین

برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶

TV_logoبرنامه اين هفته تلويزيون دمکراسی شورائی شامل: اطلاعیه‌ کمیته خارج از کشور سازمان فدائیان (اقلیت) با عنوان «تهاجم دولت فاشیستی ترکیه به کانتون عفرین در سوریه را محکوم می‌کنیم»، گفتگو با اصلان جوادزاده در باره مبارزات اخیر کارگران نیشکر هفت تپه، نگاهی به نشریه کار شماره ۷۵۷، گفتگو با احمد موسوی با عنوان «تکرار جنایات کهریزک در زندان های کشور»، و گفتگو با حسین منصوری در مورد اعتراضات اخیر تونس ميباشد.

برای شنيدن فايلهای صوتی برنامه روی لينکهای زير کليک کنيد.

فایل صوتی اطلاعیه‌ کمیته خارج از کشور سازمان فدائیان (اقلیت) با عنوان «تهاجم دولت فاشیستی ترکیه به کانتون عفرین در سوریه را محکوم می‌کنیم»

فایل صوتی گفتگو با اصلان جوادزاده در باره مبارزات اخیر کارگران نیشکر هفت تپه 

فایل صوتی نگاهی به نشریه کار شماره ۷۵۷

فایل صوتی گفتگو با احمد موسوی با عنوان «تکرار جنایات کهریزک در زندان های کشور»

فایل صوتی گفتگو با حسین منصوری در مورد اعتراضات اخیر تونس

برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه ۲۷ دیماه ۱۳۹۶

TV_logoبرنامه اين هفته تلويزيون دمکراسی شورائی شامل: اطلاعیه‌ مشترک با عنوان از مبارزات آزادی‌خواهانه مردم زحمتکش علیه نظم موجود حمایت کنیم، میزگردی با حضور: اصلان جواد زاده، بهروز فراهانی و یدی شیشوانی در ارتباط با جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان ایران، و نگاهی به نشریه کار شماره ۷۵۷ ميباشد.

برای شنيدن فايلهای صوتی برنامه روی لينکهای زير کليک کنيد.

فایل صوتی اطلاعیه‌ مشترک با عنوان از مبارزات آزادی‌خواهانه مردم زحمتکش علیه نظم موجود حمایت کنیم 

فایل صوتی میزگردی با حضور: اصلان جواد زاده، بهروز فراهانی و یدی شیشوانی در ارتباط با جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان ایران

فایل صوتی نگاهی به نشریه کار شماره ۷۵۷

برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه ۲۰ دیماه ۱۳۹۶

TV_logoبرنامه اين هفته تلويزيون دمکراسی شورائی شامل: اطلاعیه‌های سازمان فدائیان (اقلیت) در رابطه با دستگیر شدگان مبارزات اخیر مردم ایران، گفتگو با بهروز خباز از فعالین کارگری در باره «مبارزات کارگری در خیزش‌های اخیر»، و گفتگو با رفیق احمد موسوی از سازمان فدائیان (اقلیت) در مورد «اعتراضات رو به گسترش مردم برای نان و آزادی» ميباشد.

برای شنيدن فايلهای صوتی برنامه روی لينکهای زير کليک کنيد.

شنیدن برنامه کامل در ساوند کلاود

فایل صوتی اطلاعیه‌های سازمان فدائیان (اقلیت) در رابطه با دستگیر شدگان مبارزات اخیر مردم ایران

فایل صوتی گفتگو با بهروز خباز از فعالین کارگری درباره «مبارزات کارگری در خیزش‌های اخیر»

فایل صوتی گفتگو با رفیق احمد موسوی از سازمان فدائیان (اقلیت) در مورد «اعتراضات رو به گسترش مردم برای نان و آزادی»

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: