برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

TV_logo

برنامه اين هفته تلويزيون دمکراسی شورائی شامل: گفتار روز در گفتگو با احمد موسوی با نگاهی به سخنرانی ترامپ و تقابل دولت های ایران و امریکا، و ميزگردی در رابطه با رفراندوم استقلال کردستان عراق با حضور صالح سرداری (حزب کمونیست کارگری-حکمتیست)، حسن حسام (راه کارگر) و توکل (سازمان فدائیان-اقلیت) ميباشد.

برای شنيدن فايلهای صوتی برنامه روی لينکهای زير کليک کنيد.

فايل صوتی گفتار روز در گفتگو با احمد موسوی با نگاهی به سخنرانی ترامپ و تقابل دولت های ایران و امریکا

فايل صوتی ميزگردی در رابطه با رفراندوم استقلال کردستان عراق با حضور صالح سرداری (حزب کمونیست کارگری-حکمتیست)، حسن حسام (راه کارگر) و توکل (سازمان فدائیان-اقلیت)

برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

TV_logoبرنامه اين هفته تلويزيون دمکراسی شورائی شامل: گفتار روز از لادن توکلی با گزارشی از تجمع اعتراضی معلمان، گفتار روز از اردوان زیبرم پيرامون درگذشت کارگر مبارز محمد جراحی و گزارشی در بارۀ کارگر زندانی رضا شهابی، در ادامه نگاهی به نشریه کار شماره ۷۵۰ ارگان سازمان فدائيان (اقليت)، و در ادامه گفتگو با اعظم نوری پيرامون جنایت مجدد نیروی انتظامی در ایرانشهر ميباشد.

برای شنيدن فايلهای صوتی برنامه روی لينکهای زير کليک کنيد.

فايل صوتی گفتار روز از لادن توکلی با گزارشی از تجمع اعتراضی معلمان

فايل صوتی گفتار روز از اردوان زیبرم پيرامون درگذشت کارگر مبارز محمد جراحی و گزارشی در بارۀ
کارگر زندانی رضا شهابی

فايل صوتی نگاهی به نشریه کار شماره ۷۵۰ ارگان سازمان فدائيان (اقليت)

فايل صوتی گفتگو با اعظم نوری پيرامون جنایت مجدد نیروی انتظامی در ایرانشهر

برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

TV_logoبرنامه اين هفته تلويزيون دمکراسی شورائی شامل: گفتار روز در مورد وضعیت کارگر زندانی رضا شهابی و اعتراضات کارگران هپکو و آذرآب در گفتگو با بهروز خباز، سپس گفتگو با بهروز فراهانی پيرامون اعتراضات کارگری در فرانسه و رفراندوم در کاتالونیا، و در ادامه گفتگو با حسین منصوری در رابطه با فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ميباشد.

برای شنيدن فايلهای صوتی برنامه روی لينکهای زير کليک کنيد.

فايل صوتی گفتار روز در مورد وضعیت کارگر زندانی رضا شهابی و اعتراضات کارگران هپکو و آذرآب در گفتگو با بهروز خباز

فايل صوتی گفتگو با بهروز فراهانی پيرامون اعتراضات کارگری در فرانسه و رفراندوم در کاتالونیا

فايل صوتی گفتگو با حسین منصوری در رابطه با فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان

۲-

برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه۵ مهر۱۳۹۶

TV_logoبرنامه اين هفته تلويزيون دمکراسی شورائی شامل: گزارش کارگری در مورد وضعیت کارگر زندانی رضا شهابی و اعتراضات کارگران هپکو و آذرآب به همراه اردوان زیبرم، سپس گفتگو با توکل پيرامون رفراندوم در اقلیم کردستان عراق، در ادامه نگاهی به نشریه کار شماره ۷۴۹ خواهيم داشت و بخش پایانی برنامه قسمت دوم و پايانی گفتگو با اصلان جوادزاده در رابطه با گزارش سیاسی کنفرانس شانزدهم سازمان فدائیان (اقلیت) ميباشد.

برای شنيدن فايلهای صوتی برنامه روی لينکهای زير کليک کنيد.

فايل صوتی گزارش کارگری در مورد وضعیت کارگر زندانی رضا شهابی و اعتراضات کارگران هپکو و آذرآب، به همراه اردوان زیبرم
فايل صوتی گفتگو با توکل پيرامون رفراندوم در اقلیم کردستان عراق
فايل صوتی نگاهی به نشریه کار شماره ۷۴۹
فايل صوتی قسمت دوم و پايانی گفتگو با اصلان جوادزاده در رابطه با گزارش سیاسی کنفرانس شانزدهم سازمان فدائیان (اقلیت)

برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه ۲۹شهریور۱۳۹۶

TV_logoبرنامه اين هفته تلويزيون دمکراسی شورائی شامل: گزارش کارگری در مورد وضعیت کارگر زندانی رضا شهابی، به همراه اردوان زیبرم، سپس گفتگو با حمید نظارت پيرامون بازگشایی مدارس و سیاست خصوصی‌سازی، در ادامه قسمت اول گفتگو با اصلان جوادزاده در رابطه با گزارش سیاسی کنفرانس شانزدهم سازمان فدائیان (اقلیت) ميباشد.

برای شنيدن فايلهای صوتی برنامه روی لينکهای زير کليک کنيد.

فايل صوتی گزارش کارگری در مورد وضعیت کارگر زندانی رضا شهابی، به همراه اردوان زیبرم

فايل صوتی گفتگو با حمید نظارت پيرامون بازگشایی مدارس و سیاست خصوصی‌سازی

فايل صوتی قسمت اول گفتگو با اصلان جوادزاده در رابطه با گزارش سیاسی کنفرانس شانزدهم سازمان فدائیان (اقلیت)

برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه۲۲شهریور۱۳۹۶

TV_logoبرنامه اين هفته تلويزيون دمکراسی شورائی شامل: گزارش کارگری در مورد وضعیت کارگر زندانی رضا شهابی، به همراه اردوان زیبرم، سپس گفتگو با بهرام رحمانی در مورد قتل دو کولبر ديگر و اعتراضات مردمی در کردستان، در ادامه نگاهی به نشریه کار شماره ۷۴۸ خواهيم داشت و پايان بخش اين برنامه گفتگو با احمد موسوی در مورد فرار از پذیرش جنایات دهه‌ی ۶۰ و تخریب گورهای دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در اهواز ميباشد.

برای شنيدن فايلهای صوتی برنامه روی لينکهای زير کليک کنيد.

فايل صوتی گزارش کارگری در مورد وضعیت کارگر زندانی رضا شهابی، به همراه اردوان زیبرم

فايل صوتی گفتگو با بهرام رحمانی در مورد قتل دو کولبر ديگر و اعتراضات مردمی در کردستان

فايل صوتی نگاهی به نشریه کار شماره ۷۴۸

فايل صوتی گفتگو با احمد موسوی در مورد فرار از پذیرش جنایات دهه‌ی ۶۰ و تخریب گورهای دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در اهواز

برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه ۱۵شهریور۱۳۹۶

TV_logoبرنامه اين هفته تلويزيون دمکراسی شورائی شامل: گزارش کارگری در مورد وضعیت کارگر زندانی رضا شهابی، اعتراضات کارگران آذرآب و هپکو در اراک، و وضعیت کارگران کارخانه مس «چهارگنبد» به همراه اردوان زیبرم، سپس گفتگو با حسین منصوری در مورد رفراندوم استقلال در کردستان عراق، در ادامه گزارشی از کنفرانس شانزدهم سازمان فدائیان (اقلیت) در گفتگو با اصلان جوادزاده ميباشد.

برای شنيدن فايلهای صوتی برنامه روی لينکهای زير کليک کنيد.

فايل صوتی گزارش کارگری در مورد وضعیت کارگر زندانی رضا شهابی، اعتراضات کارگران آذرآب و هپکو در اراک، و وضعیت کارگران کارخانه مس «چهارگنبد» به همراه اردوان زیبرم

فايل صوتی گفتگو با حسین منصوری در مورد رفراندوم استقلال در کردستان عراق

فايل صوتی گزارشی از کنفرانس شانزدهم سازمان فدائیان (اقلیت) در گفتگو با اصلان جوادزاده

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: