برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷

TV_logoبرنامه اين هفته تلويزيون دمکراسی شورائی شامل: گفتگو با رفیقی از ایران با عنوان در خوزستان چه می گذرد، نگاهی به نشریه کار شماره ۷۶۸ ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، گفتگو با اصلان جوادزاده با عنوان ایران در سالی که گذشت (بخش سوم – پیرامون جنبش کارگری)، ميباشد.

برای دیدن یا شنيدن قسمتهای مختلف برنامه، روی لينکهای زير کليک کنيد.

گفتگو با رفیقی از ایران با عنوان در خوزستان چه می گذرد
فایل تصویری

فایل صوتی

نگاهی به نشریه کار شماره ۷۶۸ ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)
فایل تصویری

فایل صوتی

گفتگو با اصلان جوادزاده با عنوان ایران در سالی که گذشت (بخش سوم – پیرامون جنبش کارگری)
فایل تصویری

فایل صوتی

برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷

TV_logoبرنامه اين هفته تلويزيون دمکراسی شورائی شامل: گزارشی از اعتراضات اخیر کارگران نیشکر هفت تپه در گفتگو با علیرضا نوایی از فعالین کارگری، نگاهی به نشریه کار شماره ۷۶۷ ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، گفتگو با حسین منصوری با عنوان ایران در سالی که گذشت (بخش دوم – پیرامون مسائل اقتصادی)، ميباشد.

برای دیدن یا شنيدن قسمتهای مختلف برنامه، روی لينکهای زير کليک کنيد.

گزارشی از اعتراضات اخیر کارگران نیشکر هفت تپه در گفتگو با علیرضا نوایی از فعالین کارگری
فایل تصویری

فایل صوتی

اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) با عنوان «بازداشت کارگران نیشکر هفت‌تپه را شدیداً محکوم می‌کنیم»
فایل تصویری

فایل صوتی

اطلاعیه کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت) با عنوان «کشتار فلسطینی ها در نوار غزه را محکوم می‌کنیم»
فایل تصویری

فایل صوتی

نگاهی به نشریه کار شماره ۷۶۷ ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)
فایل تصویری

فایل صوتی

گفتگو با حسین منصوری با عنوان ایران در سالی که گذشت (بخش دوم – پیرامون مسائل اقتصادی)
فایل تصویری

فایل صوتی

برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه ۸ فروردین ۱۳۹۷

TV_logoبرنامه این هفته تلویزیون دمکراسی شورائی شامل: گفتگو با حسین منصوری پیرامون سخنان نوروزی خامنه ای، و گفتگو با رفیق توکل با عنوان ایران در سالی که گذشت (بخش اول – پیرامون مسائل سیاسی)، میباشد.

برای دیدن یا شنیدن قسمتهای مختلف برنامه، روی لینکهای زیر کلیک کنید.

گفتگو با حسین منصوری پیرامون سخنان نوروزی خامنه ای
فایل تصویری

فایل صوتی

گفتگو با رفیق توکل با عنوان ایران در سالی که گذشت (بخش اول –پیرامون مسائل سیاسی)
فایل تصویری

فایل صوتی

برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه اول فروردین ۱۳۹۷

TV_logoبرنامه اين هفته تلويزيون دمکراسی شورائی شامل: گفتاری با عنوان به پیشواز بهار همراه با لادن توکلی، بهارانه ای از مجید
میرزایی شاعر و از اعضای کانون نویسندگان ایران در تبعید، نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فدائیان (اقلیت) شماره
۷۶۶، و گفتگو با احمد موسوی از سازمان فدائیان (اقلیت) با عنوان بهاری دیگر، ميباشد.

برای دیدن یا شنيدن قسمتهای مختلف برنامه، روی لينکهای زير کليک کنيد.

گفتاری با عنوان به پیشواز بهار همراه با لادن توکلی
فایل تصویری

فایل صوتی

بهارانه ای از مجید میرزایی شاعر و از اعضای کانون نویسندگان ایران در تبعید
فایل تصویری

فایل صوتی

نگاهی به نشریه کار شماره ۷۶۶ ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)
فایل تصویری

فایل صوتی

گفتگو با احمد موسوی از سازمان فدائیان (اقلیت) با عنوان بهاری دیگر
فایل تصویری

فایل صوتی

برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶

TV_logoبرنامه اين هفته تلويزيون دمکراسی شورائی شامل: گفتگو با رفیق توکل از سازمان فدائیان (اقلیت) با عنوان زن در نگاه خامنه ای و نظام اسلامی، نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فدائیان (اقلیت) شماره ۷۶۵، گزارشی از روز جهانی زن در ایران و جهان همراه با لادن توکلی، ویدئو کلیپی به مناسبت ۲۵ اسفند روز جان فشانان فدایی، و گفتگو با حسین منصوری در باره آخرین تحولات در مبارزات کارگری، ميباشد.

برای دیدن یا شنيدن قسمتهای مختلف برنامه، روی لينکهای زير کليک کنيد.

گفتگو با رفیق توکل از سازمان فدائیان (اقلیت) با عنوان زن در نگاه خامنه ای و نظام اسلامی

فایل تصویری

فایل صوتی

نگاهی به نشریه کار شماره ۷۶۵ ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)

فایل تصویری

فایل صوتی

گزارشی از روز جهانی زن در ایران و جهان همراه با لادن توکلی

فایل تصویری

فایل صوتی

فایل تصویری ویدئو کلیپی به مناسبت ۲۵ اسفند روز جان فشانان فدایی

گفتگو با حسین منصوری در باره آخرین تحولات در مبارزات کارگری

فایل تصویری

فایل صوتی

برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶

TV_logoبرنامه اين هفته تلويزيون دمکراسی شورائی شامل: گفتگو با اعظم نوری و حسین منصوری به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن، نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فدائیان (اقلیت) شماره ۷۶۴، اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت ) با عنوان «هجوم شبانه به منزل کارگران صنایع فولاد و بازداشت بیش از ده کارگر را شدیدا محکوم میکنیم»، و گفتگو با بهروز خباز در باره اعتصابات اخیر کارگری، ميباشد.

برای شنيدن فايلهای صوتی برنامه روی لينکهای زير کليک کنيد.

فایل صوتی گفتگو با اعظم نوری و حسین منصوری به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن

فایل صوتی نگاهی به نشریه کار شماره ۷۶۴ ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)

فایل صوتی اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت ) با عنوان «هجوم شبانه به منزل کارگران صنایع فولاد و بازداشت بیش از ده کارگر را شدیدا محکوم میکنیم»

فایل صوتی گفتگو با بهروز خباز در باره اعتصابات اخیر کارگری

برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه نهم اسفند ۱۳۹۶

TV_logoبرنامه اين هفته تلويزيون دمکراسی شورائی شامل: گفتگو با اعظم نوری در باره تاثیر بحران انقلابی بر تضادهای درونی حاکمیت، گفتگو با حسین منصوری در باره شیوه های مبارزه در دوران انقلابی، نگاهی به نشریه کار شماره ۷۶۳، و گفتگو با اصلان جواد زاده در باره مبارزه برای افزایش دستمزد ميباشد.

برای شنيدن فايلهای صوتی برنامه روی لينکهای زير کليک کنيد.

فایل صوتی گفتگو با اعظم نوری در باره تاثیر بحران انقلابی بر تضادهای درونی حاکمیت

فایل صوتی گفتگو با حسین منصوری در باره شیوه های مبارزه در دوران انقلابی

فایل صوتی نگاهی به نشریه کار شماره ی ۷۶۳ ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)

فایل صوتی گفتگو با اصلان جواد زاده در باره مبارزه برای افزایش دستمزد

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: