برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶

tvshora1

برنامه اين هفته تلويزيون دمکراسی شورائی شامل: اطلاعيه سازمان فدائيان (اقليت) در اعتراض به دستگيری کارگران مجتمع نيشکر هفت تپه،  گفتار روز با گفتگو با حسين منصوری در مورد افاضات حميد بقائی پس از آزادی از زندان، گفتگو با توکل در مورد طرح تحریم‌های جدید علیه ایران در کنگره امریکا و پايان بخش برنامه امروز گفتگو با عباس سماکار در باره فیلم «ماجرای نیمروز» و تحریف تاریخ ميباشد.

برای شنيدن فايلهای صوتی برنامه روی لينکهای زير کليک کنيد.

فايل صوتی اطلاعيه سازمان فدائيان (اقليت) در اعتراض به دستگيری کارگران مجتمع نيشکر هفت تپه

فايل صوتی گفتگو با حسين منصوری در مورد افاضات حميد بقائی پس از آزادی از زندان

فايل صوتی گفتگو با توکل در مورد طرح تحریم‌های جدید علیه ایران در کنگره امریکا

فايل صوتی گفتگو با عباس سماکار در باره فیلم «ماجرای نیمروز» و تحریف تاریخ

برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶

tvshora1

برنامه اين هفته تلويزيون دمکراسی شورائی شامل: گفتار روز با لادن توکلی با عنوان «کودک آزاری»، گفتگو با احمد موسوی پیرامون»نظری دوباره به جنگ ایران و عراق»، نگاهی به نشریه کار شماره ۷۴۵ ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، و گفتگو با اصلان جواد زاده در مورد «اعتلای مبارزات کارگری» ميباشد.

برای شنيدن فايلهای صوتی برنامه روی لينکهای زير کليک کنيد.

 فایل صوتی گفتار روز با لادن توکلی با عنوان «کودک آزاری»

 فایل صوتی گفتگو با احمد موسوی پیرامون «نظری دوباره به جنگ ایران و عراق»

 فایل صوتی نگاهی به نشریه کار شماره ۷۴۵ ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)

 فایل صوتی گفتگو با اصلان جواد زاده در مورد «اعتلای مبارزات کارگری»

برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶

TV_logoبرنامه اين هفته تلويزيون دمکراسی شورائی شامل: گفتار روز با نگاهی به چرایی ورشکستگی مؤسسات مالی و اعتباری و اعتراضات مالباختگان در گفتگو با حسين منصوری، گفتگو با حميد نظارت در مورد تجاوز به کودکان توسط کاردینال استرالیایی، و گفتگو با توکل در باره اپوزیسیون بورژوائی و سرنگونی جمهوری اسلامی ميباشد.

برای شنيدن فايلهای صوتی برنامه روی لينکهای زير کليک کنيد.

فایل صوتی گفتگو با حسین منصوری در مورد چرایی ورشکستگی مؤسسات مالی و اعتباری و اعتراضات مالباختگان
فایل صوتی گفتگو با حمید نظارت در مورد تجاوز به کودکان توسط کاردینال استرالیایی

فایل صوتی گفتگو با توکل در باره اپوزیسیون بورژوائی و سرنگونی جمهوری اسلامی

برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۶

TV_logoبرنامه اين هفته تلويزيون دمکراسی شورائی شامل: اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) با عنوان «زنده باد اتحاد و مبارزه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه»، گفتار روز با حمید نظارت «گزارشی از جی ۲۰» و همچنين گفتگو با علیرضا نوایی در مورد «اعتراضات کارگران مخابرات، هپکو و هفت تپه»، سپس نگاهی به نشریه کار شماره ۷۴۴ ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، و گفتگو با احمد موسوی در مورد «تکاپوی رژیم برای سرپوش گذاشتن بر جنایات دهه ۶۰»، ميباشد.

برای شنيدن فايلهای صوتی برنامه روی لينکهای زير کليک کنيد.

فایل صوتی اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) «زنده باد اتحاد و مبارزه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه»

فایل صوتی گفتار روز با حمید نظارت «گزارشی از جی ۲۰»

فایل صوتی گفتگو با علیرضا نوایی «اعتراضات کارگران مخابرات، هپکو و هفت تپه»

فایل صوتی نگاهی به نشریه کار شماره ۷۴۴ ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)

فایل صوتی گفتگو با احمد موسوی «تکاپوی رژیم برای سرپوش گذاشتن بر جنایات دهه ۶۰»

برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۶

TV_logoبرنامه اين هفته تلويزيون دمکراسی شورائی شامل: اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) با عنوان «زنده باد کارگران و کارکنان مخابرات، زنده باد اعتصاب سراسری!»، گفتار روز با لادن توکلی در مورد افزایش سرسام آور اعتیاد در جمهوری اسلامی»، گفتگو با حسین منصوری در بارۀ «دستگیری نیروهای داعش در ایران، دروغ یا واقعیت»، و گفتگو با اصلان جوادزاده با عنوان نگاهی به طرح کارورزی جمهوری اسلامی، ميباشد.

برای شنيدن فايلهای صوتی برنامه روی لينکهای زير کليک کنيد.

فایل صوتی اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) با عنوان «زنده باد کارگران و کارکنان مخابرات، زنده باد اعتصاب سراسری!»
فایل صوتی گفتار روز با لادن توکلی «افزایش اعتیاد در جمهوری اسلامی»
فایل صوتی گفتگو با حسین منصوری «دستگیری نیروهای داعش در ایران، دروغ یا واقعیت»
فایل صوتی گفتگو با اصلان جوادزاده «نگاهی به طرح کارورزی جمهوری اسلامی»

برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶

TV_logoبرنامه اين هفته تلويزيون دمکراسی شورائی شامل: گزارش کوتاهی از سازمان جهانی کار در گفتگو با علیرضا نوایی، سپس پيرامون سیاست امریکا در قبال جمهوری اسلامی گفتگويی خواهيم داشت با حسین منصوری، بخش بعدی برنامه نگاهی به نشریه کار شماره ۷۴۳ خواهد بود و در انتها گفتگويی خواهيم داشت با حميد نظارت در مورد صحبتهای خامنه ای در بارۀ دهه ی ۶۰.
برای شنيدن فايلهای صوتی برنامه روی لينکهای زير کليک کنيد.

فایل صوتی گفتگو با علیرضا نوایی » گزارشی از سازمان جهانی کار «

فایل صوتی گفتگو با حسین منصوری » سیاست امریکا در قبال جمهوری اسلامی «

فایل صوتی نگاهی به نشریه کار شماره ۷۴۳ ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)

فایل صوتی گفتگو با حمید نظارت «خامنه ای و دهه ی ۶۰»

برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶

TV_logoبرنامه اين هفته تلويزيون دمکراسی شورائی شامل: گفتگو با حسین منصوری پيرامون نگاهی به منطقه خاورمیانه، رفراندوم در کردستان عراق و بحران در روابط قطر و دیگر کشورهای عربی، و همچنین گفتگويی با توکل در رابطه با حملات تروریستی به مجلس شورای اسلامی و مرقد خمینی ميباشد.
برای شنيدن فايلهای صوتی برنامه روی لينکهای زير کليک کنيد.

فایل صوتی گفتگو با حسین منصوری پيرامون نگاهی به منطقه خاورمیانه، رفراندوم در کردستان عراق و بحران در روابط قطر و دیگر کشورهای عربی

فایل صوتی گفتگو با توکل در رابطه با حملات تروریستی به مجلس شورای اسلامی و مرقد خمینی

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: