زنده باد اعتصاب، زنده باد همبستگی طبقاتی کارگران نیشکر هفت تپه

Armکارگران نیشکر هفت تپه که از روز یازدهم آذرماه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات و حقوق های معوقه شان دست به اعتصاب و تجمع زده بودند،به علت عدم پاسخگویی و بی توجهی کارفرما به مطالبات ‏شان، از جمله عدم پرداخت چهار ماه حقوق معوقه، روزهای دوازدهم و سیزدهم آذر نیز به اعتصاب و تجمع در محوطه کارخانه ادامه دادند. سرانجام مدیریت وعده داد حقوق عقب افتاده مرداد ماه را به فوریت به حساب کارگران واریز کند. اما به این وعده عمل نکرد و به قصد ایجاد شکاف و تفرقه در میان کارگران، تنها حقوق بخشی از کارگران صنعت و بخش محدودی از کارگران کشاورزی دائمی را پرداخت. این موضوع خشم کارگران را شعله ورتر ساخت. روز ۱۸ آذر کارگران بخش کشاورزی بار دیگر دست به اعتصاب و اعتراض زدند و با بیل و سایر ابزار کار وارد شرکت شدند. در ادامه این اقدام اعتراضی سایر کارگران نیز به آن ها پیوستند و اعتصابی یکپارچه و شکوهمند را سازمان دادند که تمام بخش های مختلف کارخانه را فراگرفت.

کارگران نیشکر هفت تپه، که طی ماه های گذشته بارها دست به اعتراض و اعتصاب زده بودند، روزهای یکشنبه ۱۹ آذر و دوشنبه ۲۰ آذر نیز به اعتصاب و تجمع در محوطه کارخانه ادامه دادند و خشم و عصیان جمعی خود را علیه ستم و بیدادگری کارفرما به نمایش گذاشتند. کارگران خشمگین، از همان ساعات اولیه روز یکشنبه، ابتدا برق کارخانه را قطع کردند، کوره بخار را خاموش کردند و سپس به همراه خانواده های شان جاده منتهی به کارخانه را بستند. کارگران با تجمع در مقابل دفتر مدیرت، شیشه های دفتر را شکستند. سیامک نصیری افشار، قائم مقام کارخانه این عنصر مزدور سرمایه و عامل سرکوبگری و بی حقوقی کارگران ازترس کارگران خود را مخفی ساخت.

انفجار خشم، عصیانگری و اعتصاب شکوهمند روزهای شنبه و یکشنبه کارگران نیشکر هفت تپه، که اینبار همه بخش های کارخانه از جمله سرویس های ترابری و ایاب و ذهاب نیز به طور یکپارچه به آن پیوستند، جلوه بارزی از اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران را به نمایش گذاشت. رادیکالیسم مبارزاتی، رزمندگی، اتحاد و همبستگی طبقاتی، که در اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه تجلی یافت، آنچنان بزرگ و شکوهمند بود که نه فقط کارفرما را به وحشت انداخت، بلکه دولت حامی سرمایه داران را نیز به بیم و هراس افکند.

وقتی عصیان خشم و شکوه اعتصاب متحدانه کارگران در هم آمیخت و امواج آن از فضای کارخانه به بیرون رفت، خواب صاحبان سرمایه برآشفت. ابتدا فرماندار و به دنبال آن رئیس اداره اطلاعات و فرمانده انتظامی شوش وارد کارخانه شدند. ساعتی بعد معاون وزیر اقتصاد و معاون وزیر کار نیز در کارخانه حضور یافتند و پس از گفتگو با کارگران بی درنگ با قائم مقام و دیگر مسئولین کارخانه جلسه برگزار کردند.

در پی این نشست که حاصل اعتصاب شکوهمند و مبارزه متحدانه کارگران نیشکر هفت تپه بود، علاوه بر حقوق مردادماه کارگران روزمزد که تا آخر وقت روز شنبه پرداخت شده بود، حقوق مرداد ماه کارگران و کارکنان دیگر بخش های شرکت از جمله تجهیزات، آتش نشانی، بازرگانی و امور اداری نیز به حساب آنان واریز شد. همچنین نماینده اداره اطلاعات، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی به کارگران قول دادند تا پایان این هفته، یک ماه دیگر از دستمزد معوقه آنان تسویه و در پایان هر ماه نیز، یک ماه از دستمزدهای معوقه کارگران تا تسویه کامل، پرداخت خواهد شد.

گسیل شتابزده این تعداد از نمایندگان دولت سرمایه داری جمهوری اسلامی در جمع کارگران خشمگین و اعتصابی نیشکر هفت تپه، از یک سو اقتدار و قدرت تاثیرگذاری اعتصابات یکپارچه کارگران را به نمایش گذاشت و از سوی دیگر نشان داد که صاحبان سرمایه و دولت حامی آنان، تا چه اندازه از همبستگی طبقاتی کارگران و اعتصابات یکپارچه آنان در وحشت و هراس اند.

اگر چه تا این لحظه تنها بخش کوچکی از مطالبات کارگران تحقق یافته و تا تحقق تمام خواست ها منجمله یکی ازخواست های اصلی آنان یعنی بازگرداندن مالکیت شرکت به دولت راه زیاد است، اما کارگران آگاه و مبارز هفت تپه به روشنی دریافته اند که فقط و فقط با رزم مشترک، اتحاد، همبستگی طبقاتی و قدرت اعتصاب است که آنان می توانند مطالبات خود را محقق سازند. پس زنده باد اعتصاب!

سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن ارج گذاشتن بر اتحاد و همبستگی کارگران نیشکر هفت تپه، خواهان تحقق تمام مطالبات بر زمین مانده آنان است.

سازمان فدائیان (اقلیت) با تاکید بر اینکه فقط در سایه پیکار مشترک است که کارگران می توانند صاحبان سرمایه را به عقب نشینی وادارند، همه کارگران ایران را به همبستگی و فشرده تر کردن صفوف مبارزاتی شان در مقابل نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی فرا می خواند.

زنده باد اعتصاب، زنده باد همبستگی طبقاتی کارگران نیشکر هفت تپه

سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۲۰ آذر ۱۳۹۶

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

به مناسبت درگذشت طاهر احمدزاده

طاهر احمدزاده از فعالین سیاسی سرشناس و پدر رفقا مسعود و مجید احمدزاده از رهبران و بنیانگذاران سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران در روز پنجشنبه ٩ آذر درگذشت. طاهر احمدزاده فعالیت سیاسی خود را از دهه بیست در مشهد آغاز کرد. از فعالین سیاسی دوران ملی شدن صنعت نفت، از طرفداران مصدق، با گرایش ملی- مذهبی بود. او فعالیت‌های خود را در سال‌های پس از کودتای ٢٨ مرداد ادامه داد. در نتیجه این فعالیت‌ها در سال‌ ٣۶ دستگیر و محکوم شد. مجددا در سال‌های ۴٠ و ۴١ و ۴٢ دستگیر و زندانی شد.

فعالیت‌های سیاسی آقای احمدزاده تاثیر خود را بر فرزندان وی نیز برجای گذاشت. اما آن‌ها برخلاف افکار و عقاید پدر دارای افکار مارکسیستی بودند. رفقا مسعود و مجید احمدزاده از بنیانگذاران سازمان ما بودند. مستوره احمد زاده سال‌ها عضو سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران و پس از انشعاب تا چندین سال به فعالیت خود در صفوف فدائیان (اقلیت) ادامه داد. مجتبی احمدزاده فرزند دیگر طاهر احمدزاده در آبان ۱۳۶۰ توسط جمهوری اسلامی اعدام شد.

طاهر احمدزاده با آغاز فعالیت سازمان چریک‌های فدائی خلق به جرم فعالیت و نقش رفقا مسعود و مجید احمدزاده توسط ساواک رژیم به ده سال زندان محکوم شد. در تمام سال‌های زندان استوار ایستاد و از مبارزات فرزندان خود دفاع کرد. وی در سال ۵۷ آزاد شد . مدت کوتاهی استاندار خراسان بود و پس از استعفای کابینه بازرگان، از این سمت کناره‌گیری کرد. طاهر احمد زاده در دوران جمهوری اسلامی نیز زیر فشارهای متعدد رژیم قرارداشت و چندین بار دستگیر و مدتی را در زندان سپری کرد.

یادش گرامی باد

روابط عمومی سازمان فداییان (اقلیت)

۳۰ نوامبر ۲۰۱۷

فراخوان اکسیون در حمایت و دفاع از کارگران زندانی در ایران

Image resultرژیم جمهوری اسلامی بیش از سه دهه است که با اختناق، سرکوب و زندان و با به بند کشیدن و کشتار زندانیان سیاسی به عمر ننگین‌اش ادامه است. رژیم با قوانین ضد کارگری در حمایت از سرمایه‌داران به استثمار شدید کارگران جنبه قانونی داده است. دستمزد کارگران ماه‌ها پرداخت نمی‌شود. کارگران به دلیل عدم وجود ایمنی کار در کارخانه‌ها، معادن و کارگاه‌ها هر لحظه در معرض معلولیت یا مرگ قرار می‌گیرند.

در چنین وضعیتی کارگران راهی جز اعتراض و مبارزه ندارند. رژیم از فعالیت فعالین کارگری و ایجاد تشکل‌های کارگری و متشکل شدن کارگران شدیدا درهراس می‌باشد. از این‌رو، عوامل و نیروهای اطلاعاتی، فعالین کارگری را شناسایی، دستگیر و زندانی می‌کنند. رضا شهابی یکی از این فعالین کارگری است که هم اکنون در زندان به‌سر می‌برد.

جمهوری اسلامی با تمدید مجازات زندان برای رضا شهابی، عضو هیات مدیره سندیکای شرکت واحد مانع از معالجه اش شده است. وی در اعتراض به تمدید مجازات زندان و عدم رسیدگی پزشکی بیش از ۵۰ روز به اعتصاب غذا دست زد و سرانجام بطور مشروط به اعتصاب غذای خود خاتمه داد. رژیم ضد کارگری بعد از شکستن اعتصاب، او را فورا از بیمارستان به زندان منتقل کرد و به این ترتیب جان وی را به مخاطره انداخته است.

این سرنوشت رضا شهابی و ده‌ها فعال کارگری است که از حقوق انسانی خود و طبقه کارگر دفاع می‌کنند.

ما نیز از مبارزات کارگران و از آزادی‌های صنفی و سیاسی آن‌ها دفاع می‌کنیم و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی هستیم.

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در هلند در آکسیونی که در دفاع از کارگران زندانی در میدان دام شهر آمستردام برگزارمی شود، شرکت خواهند کرد. از فعالین سیاسی و انقلابی و ایرانیان آزادیخواه که از مبارزات کارگران دفاع می‌کنند، نیز می‌خواهیم با شرکت خود در این آکسیون با ما همراه باشند.

تاریخ آکسیون : روز شنبه ۲۵ نوامبر ۲۰۱۷

زمان: از ساعت ۱۴ تا ۱۷

مکان: میدان دام در شهر آمستردام

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد همبستگی بین‌المللی کارگران

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – هلند

زلزله در مناطق غربی کشور جان صدها نفر را گرفت

Armشامگاه روز یکشنبه ۲۱ آبان، زلزله ای به قدرت هفت و سه دهم ریشتر، بخش وسیعی از مناطق غربی کشور خصوصا استان کرمانشاه و شهرهای قصر شیرین و سرپل ذهاب را لرزاند و تاکنون صدها کشته و هزاران زحمی بر جای گذاشته است. شدت زلزله به حدی بوده است که اثر آن در مناطق وسیعی از ایران، از جمله در استان های مرکزی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، بوشهر، خوزستان و ایلام نیز احساس شد و مردم را به وحشت انداخت.

گزارش های رسمی منتشر شده، حاکی از آن است که تعداد زیادی مناطق مسکونی، اداری و بعضا بیمارستان ها در استان های کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی ویران شده و هزاران نفر زیر آوار مانده اند. اگرچه به دلیل ویرانی حاصل از زلزله و آوار شدن بسیاری از ساختمان ها ی مسکونی، دست یابی به آمار قطعی تعداد کشته ها و مصدومین این فاجعه مشکل است، اما آخرین آمار ارائه شده توسط سخنگوی سازمان امداد و هلال احمر ایران، حاکی از آن است که تا عصر روز دوشنبه، تعداد قربانیان این فاجعه به ۴۰۷ کشته و۶۷۰۰ مجروح و مصدوم رسیده است. بیشترین کشته ها نیز مربوط به شهرستان سرپل ذهاب و قصر شیرین است. علت آمار بالای کشته ها در سرپل ذهاب، به دلیل نزدیکی این شهر به کانون وقوع زلزله بوده است. به خواندن ادامه دهید

ترور احمد نیسی، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، در هلند را محکوم می‌کنیم

Armچهارشنبه، ٨ نوامبر ٢٠١٧، احمد مولا ابوناهض معروف به احمد نیسی، از فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و یکی از مؤسسان گروه «جنبش آزادی بخش الاحواز»، در مقابل درب منزلش ترور شد. به گزارش شاهدان عینی و تأیید پلیس هلند، احمد نیسی بر اثر اصابت سه گلوله با یک کلت کمری مجهز به صدا خفه‌کن، که توسط مردی با چهره‌ی نقاب‌دار به سویش شلیک شد، به قتل رسیده است. اگرچه تحقیقات پلیس هلند در رابطه با عاملان این ترور ادامه دارد، اما شواهد موجود حاکی از دست داشتن رژیم جمهوری اسلامی در این قتل می‌باشد.

رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی از آغاز به قدرت‌گیری با اعدام و سرکوب، پایه‌های حکومت خود را محکم ساخت. این سیاست در رابطه با مخالفان رژیم در خارج از کشور، با عملیات تروریستی ادامه یافت که در موارد متعددی، دست داشتن مستقیم مزدوران رژیم در این اقدام‌های جنایتکارانه اثبات شده و احکام دادگاه برایشان صادر گردیده است.

اگرچه هم ‌اکنون سیاست کلی جمهوری اسلامی، سرمایه‌گذاری کلان در زمینه‌های فرهنگی و نفوذ سیاسی در بین ایرانیان خارج از کشور است، اما روشن است که در هر زمان و مکان که به سودش باشد، از ترور و حذف فیزیکی مخالفانش نیز ابایی ندارد.

رژیم جمهوری اسلامی همواره با دامن زدن به اختلافات ملیتی، و مذهبی و به ویژه در سال‌های اخیر با تشویق گرایشات ناسیونالیستی، تلاش در ممانعت از همبستگی کارگران و زحمتکشان، به ویژه در مناطق محروم از جمله خوزستان داشته و دارد. ترور احمد نیسی، اقدامی است که به خشم و کینه‌توزی ملی و مذهبی دامن زده و در ‌واقع در خدمت تامین منافع رژیم جمهوری اسلامی می‌باشد.

تشکیلات خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت) در عین مرزبندی قاطع با هرگونه ارتجاع مذهبی و ناسیونالیستی، ترور احمد نیسی را به شدت محکوم کرده و خواهان تأمین امنیت جانی مخالفان جمهوری اسلامی و پناهندگان سیاسی در خارج از کشور می‌باشد.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورایی

تشکیلات خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

۱۰ نوامبر ۲۰۱۷

جان‌باختن کارگران پالایشگاه نفت تهران

Armساعت ۴ بعدازظهر امروز، آتش‌سوزی در پالایشگاه نفت تهران، جان حداقل ۶ کارگر را گرفت.

براساس گزارش‌ رسانه‌های دولتی، امروز جمعه ۵ آبان، نشت مواد نفتی منجر به بروز آتش‌سوزی در واحد تقطیر پالایشگاه گشته و حداقل ۱۰ کارگر کشته و مجروح شدند. تا لحظه تنظیم این اطلاعیه برخی از رسانه‌های دولتی از جان باختن ۶ کارگر و برخی از جان باختن ۷ کارگر گزارش داده‌اند. هم‌چنین وضعیت ۲ یا ۳ کارگر دیگر وخیم گزارش شده است.

اغلب کارگرانی که قربانی حادثه شدند، به صورت فصلی و برای یک شرکت پیمانکاری کار می‌کردند. گفته می‌شود که برخی از آن‌ها از استان ایلام برای یافتن کار به تهران آمده و در باقرشهر ساکن شده بودند، استانی که بیش از نیمی از جوانان‌اش بیکار هستند. به خواندن ادامه دهید

درگذشت علی اشرف درویشیان

Armعلی اشرف درویشیان نویسنده مبارز و عضو قدیمی کانون نویسندگان ایران روز ۵ شنبه چهارم آبان در سن ۷۶ سالگی درگذشت.

علی اشرف درویشیان از جمله نویسندگانی بود که هرگز با حکومت سلطنتی و جمهوری اسلامی که حافظان نظم طبقاتی موجود و سرکوبگران آزادی بوده و هستند، کمترین سازشی نکرد و به خاطر عقاید و نوشته‌های‌اش سال‌ها به زندان افتاد. آثارش یا مجوز انتشار نمی‌یافتند و یا پس از سال‌ها به سختی مجوز می‌گرفتند.

او خود را نویسنده فرودستان جامعه، کارگران و زحمتکشان می‌دانست و به رابطه هنر و جامعه عمیقا اعتقاد داشت. او بر این باور بود که نویسنده نمی‌تواند نسبت به مردم، جامعه‌ و سرنوشت آن‌ها بی‌تفاوت باشد و باید آثارش بازتاب آن‌ها باشند. او معتقد بود که زخم‌های جامعه اثرش را بر هنرمند نیز می‌گذارند و هنرمند نمی‌تواند خود را از آن‌ها جدا کند. تمامی آثارش، چه آن‌ها که پیش از قیام ۵۷ انتشار یافتند و چه بعد از آن، گواه همین واقعیت هستند.

علی‌اشرف درویشیان هم‌چنین دل‌نوشته‌ای با عنوان “آن‌ها هنوز جوانند” در ارتباط با جان باختگان دهه‌ی ۶۰ و کشتار سراسری زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ دارد.

او نویسنده‌ای آزاده و طرفدار آزادی و عدالت اجتماعی بود. او با قلم زیبا و توانای‌اش جامعه‌ی سرمایه‌داری و کثافات‌اش را به نقد می‌کشید. او یکی از ادامه دهندگان راه صمد بهرنگی بود.

علی اشرف درویشیان در کتاب “صمد جاودانه شد” که پس از مرگ افسانه‌وار صمد به تحریر درآورد، خطاب به صمد این‌گونه نوشت: “بعد از تو دیگر نوشته‌ها و شعرهای آن دسته از دروغبافان خوشگذران برای ما ارزشی ندارد. مطمئن باش حنای آن‌ها بی‌رنگ خواهد بود. مگر این‌که چون تو زندگی‌شان شعر و افسانه باشد”. و خود صمدی دیگر شد برای سال‌ها و دهه‌ها.

یادش گرامی باد

سازمان فدائیان (اقلیت)

۵ آبان ۱۳۹۶

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: