ديدگاه: دانش آموختگان دانشگاه‌ها و كار در پروژه‌های نفتی – یاور

كانون مدافعان حقوق كارگر – شناخت عمومی از قانونمندی‌ها و جهت گیری‌های اقتصادی در یك جامعه‌ می‌تواند عملكرد دست اندركاران قدرت و سیاست گذاران اقتصادی را كنترل و از هرز رفتن منابع و ثروت‌های عمومی جلوگیری كند، ولی با تاسف فراوان درك و شعور اجتماعی از تولید كالایی، توسعه‌ علمی و صنعتی در ایران حتا در میان دانش آموختگان دانشگاه‌ها در سطح بسیار ابتدایی است. این شناخت ابتدایی از مقولات كلان و خرد اقتصادی بازتاب نگرشی است كه‌ به ‌وسیله‌ی استادان و كارشناسان اقتصاد وابسته‌ به‌ ساختار حاكمیت در رسانه‌ها به‌ صورت مرتب عرضه ‌می‌شود.

در خوشبینانه‌ترین حالت می‌توان گفت كه‌ این حضرات قادر نیستند تا دانشِ اقتصادی خود را با واقعیت‌های اقتصادی موجود در ایران آشتی دهند حال آنكه ‌این جماعت در تثبیت وضع اقتصادی موجود به ‌زیان زحمتكشان و به‌ نفع صاحبان قدرت هر چه ‌در چنته دارند را خرج می‌كنند. این كارشناسان محترم اقتصادی كه‌ عنوان دكتر را نیز یدك می‌كشند مشتی فرمول‌های اقتصاد خرد و كلان را در ذهن خود ذخیره ‌كرده‌اند و با آن به‌ كاسبی می‌پردازند. تنها خلاقیت آنها بررسی و زیر و رو كردن مقولات اقتصادی قرن نوزدهم تا به‌ امروز به‌ صورت انتزاعی برای دانشجویان است، تئوری‌هایی كه ‌در نجات اقتصاد ایران از این ورطه‌ی هولناك فقر عمومی هرگز كاربردی نمی‌یابند. این استادان به‌ خود زحمت هیچ گونه ‌اندیشه و تحقیق برای كاربردی كردن نگرشی را نمی دهند كه‌ با واقعیتهای اجتماعی – اقتصادی جامعه‌ ما انطباق داشته‌ باشد. آنهاهم جملگی متغیری از تابع انتظارند. انتظار صدور تئوری از اقتصاددانان امپریالیستی تا هرچه ‌آنها فتوا دادند، ‌اینها حلوا حلوا كنند وبه‌به ‌و چه‌چه ‌زنند. مقاله‌ها بنویسند و رنگین نامه‌های لیبرالی را با مفاهیم كلی پركنند و افكار وارداتی را نشر دهند.

از زمان اجرای طرح‌های نئولیبرالیستی در ایران، این آقایان هزاران مقاله ‌در مورد گران بودن تولید كالایی در ایران و گران بودن مزد كارگران، تنبلی كارگر ایرانی و بازده‌ كاری پایین آن و غیر ضروری بودن تامین اجتماعی و قانون كار نوشته‌اند كه‌ آن را مانعی برای سرمایه‌گذاری تلقی می‌كنند و با زیركی این نگرش امپریالیستی خود را درهمه ‌جا رسوخ داده‌اند. از این رو شاهد سلاخی قانون كارهستیم. بند “ز” معاف شدن كارگاههای زیر ده ‌نفر از قانون كار و كارمزد منعطف و … كه ‌اگر عمومی شود، تیر خلاصی به‌ قانون كار و حداقل دستمزد است. سالهای سال است كه ‌از فراماسیونرها گفت و گویی نمی‌شود از آنهایی كه ‌وطن و مردمشان را به ‌استعمار می‌فروختند و امروز با به ‌اصطلاح كارشناسان و اقتصاد‌دانانی سرو كار داریم كه ‌سازمانها و ارگانهای سرمایه‌داری در آن سوی آب‌ها، آنها را سازمان می‌دهند و رهبری می‌كنند تا اقتصاد نئولیبرالیستی – امریكایی كه ‌ویرانگرهستی ملی ماست، باعث هر چه ‌عمیق تر شدن شكاف طبقاتی گردد. نگرشی كه تحت نام تعدیل ساختاری و خصوصی سازی چوب حراج به ‌منابع ملی زده ‌و بخش مهم و مولد اجتماعی را كه ‌با تولید نعمات مادی زندگی اجتماعی را پاس می‌دارد، از حقوق قانونی‌اش محروم نموده ‌است. این عوامل سرمایه‌داری جهانی از عدم وجود آزادی اندیشه ‌و بیان در جامعه ‌نهایت بهره‌برداری را كرده‌اند تا بدون دردسر سمت و سوی اقتصاد ما را امریكایی كنند.

بیكاری ناشی از این مناسبات واپس گرا باعث شده ‌كه‌ جوانان دختر و پسر دانش آموختگان دانشگاه‌ یا سربار خانواده‌ باقی بمانند و یا تن به‌ كار عملگی بدهند به ‌طوری كه ‌حتا مهندسان كشاورزی و مدیریت صنعتی به‌ كارهای سخت و طاقت‌فرسای ساختمانی روز مزد در پروژه‌ها می‌پردازند. به ‌دلیل سلطه‌ مناسبات ضد انسانی بر بازار كار، و عدم وجود یك قانون كار با ضمانت اجرایی، ما به ‌دوران قبل از مشروطیت بازگشته‌ایم.

به‌كازرون می‌رویم به ‌شهری سبز كه‌ در معابر و پارك‌هایش به ‌جای سرو و كبوده، درختان نارنج را زینت بخش خیابانها و شهر نموده‌اند. بهارنارنجش عطر و بوی طبیعت را به‌ میان دود و سر و صدای خیابانها كشانده ‌است. به‌ سراغ جواد… در روستای كالانی می‌رویم. روستایی در حاشیه ‌جنگلهای بلوط ولی بدون آب كشاورزی. از این رو كشاورزی به‌ صورت دیم صورت می‌گیرد و با این خشك سالی‌ها درآمد مردم به ‌شدت كاهش یافته ‌است. درآمد دیگر این مردم فروش ذغال بلوط است كه‌ به‌ صورت غیرمجاز تولید می‌شود. عده‌ای هم در شهرها كارگر روزمزد ساختمانی شده‌اند. فقر زمینه‌ی عینی و همیشگی این روستاست. ولی خانواده‌ها همه‌ی امكانات خانواده ‌را برای فرزندانشان هزینه‌ می‌كنند تا آنها بتوانند به ‌دانشگاه ‌بروند و زندگی بهتری برای خانواده‌ فراهم نمایند ولی همه‌ی تلاش آنها بی نتیجه ‌می‌شود وقتی فرزند ِمهندس شده، باید كارگر ساده‌ی ساختمانی شود.

جواد متولد سال ۶۳ كه ‌در رشته‌ی مدیریت صنعتی از دانشگاه‌ سراسری بوشهر ‌(خلیج فارس) فارغ التحصیل شده‌ است (در ۱۵ بهمن ۸۶) و در اول خرداد ۸۹ خدمت نظام را به ‌پایان برد. ازتاریخ ۳۱ فروردین ۹۰ به‌ عنوان كمكی فیتر مشغول به ‌كار شده ‌كه‌ در اسفند ما ۹۰ به ‌پروژه ‌اراك برای كار كمك فیتری مراجعه ‌نموده ‌است. تعدادی از این افراد از وحشت این كه همین كار ساده ‌ساختمانی راهم از آنها بگیرند حاضر نیستند در این مورد چیزی از جانب آنها نوشته‌ شود. اما پیدا كردن آنها در پروژه‌ها ساده‌تر از نفی این واقعیت است.

به ‌دفتر كارم در یك كاروان وارد می‌شوم. مهدی پشت كامپیوتر سرگرم كار است. او ۳۷ سال از من جوانتر است. در ایذه ‌به ‌دنیا آمده ‌است. جوانی است شجاع و خودساخته ‌در رشته‌ی كامپیوتر دانشگاه‌ رفته‌ (علمی كاربردی زاهدان) با مدرك تحصیل‌اش مانند بقیه ‌دانش آموختگان نتوانست كاری پیدا كند. هیچ رابطه ‌آن چنانی با كسی كه ‌به‌ عنوان پارتی بتواند به ‌او كمك كند نداشت. پدرش یك آرماتوربند بود كه ‌بیشتر در كشورهای حاشیه‌خلیج فارس كار می كرد، او پس از یك سال كار در كشورهای بیگانه، سه ‌ماهی برای مرخصی به‌ شهرش برمی‌گردد. مهدی منتظر معجزه‌ای برای پیدا كردن كار نشد. به ‌شركتهای دست سوم و چهارم به‌ عنوان كمكی فیتر برای كار كردن مراجعه ‌نمود. كاری سخت و سنگین كه‌ نیروی بدنی قوی را طلب می‌كند. او می‌باید با لوله‌های سنگین و ابزار آن كار كند. در این كار با كوچكترین بی‌دقتی ممكن است انگشتان دست در میان دو لبه‌ی لوله‌ها گیر كند و قطع گردد. مهدی در هنگام كار با یك مهندس كنترل كیفی دوست شد. و از او خواست تا برایش جزوه‌های مربوط به ‌كنترل كیفی را بیاورد. با مطالعه‌ جزوات چون درعمل همان كار را انجام می‌داد، به ‌سرعت بر كار مسلط شد و اینك او در موقعیتی قرار گرفته‌ كه ‌شایسته‌ی اوست.

امین … لیسانس باستان شناسی دارد. اوهم متولد ایذه ‌است. پدرش نقاش ساختمان بود سه‌خواهر كوچك دارد و پدری پیر كه ‌او نیز اینك به‌عنوان كمكی (كارگر ساده) مشغول به‌كار است (دو ماه‌است).

یك كارشناس، یك مهندس عمران و یك مهندس مكانیك نیز در سایت به ‌عنوان كمكی كار می‌كنند و حاضر نیستند در این مورد حرفی بزنند.

پارس جنوبی

۱۷ مرداد ۹۱

http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2012/10/blog-post_7.html#more

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: