برنامه رادیو دمکراسی شورایی، سه‌شنبه ۱۶ اسفند

‌برنامه‌های امروز شامل: تفسيرهای خبری – «آیا افزایش دستمزدهای کارگران منجر به افزایش تورم خواهد شد؟ دستمزدهای کارگری به چه مقداری باید باشد که بتواند هزینه‌ها و معیشت یک خانواده کارگری را تامین کند؟» در گفتگویی با اصلان جوادزاده از سازمان فدائیان (اقلیت) – و مطلبی برگرفته از نشريه کار، ارگان سازمان فدائيان (اقليت) شمارۀ ۶۱۵ با عنوان «بهار عرب با پیروزی انتخاباتی اسلامگرایان یخ زد»، خواهد بود.

برای شنیدن برنامه روز رادیو دمکراسی شورایی، اینجا را کلیک کنید

همين جا گوش کنيد:

یا از ابزار پخش 4shared  در زیر استفاده کنید:

http://www.4shared.com/mp3/aqGLUbMj/16esfand.html

امکان دانلود يا گوش کردن مستقيم از سايت سازمان فدائیان (اقلیت) mp3

امکان دانلود برنامۀ امروز از طريق سايت راديو دمکراسی شورائیMP3

امکان دانلود يا گوش کردن مستقيم برنامۀ امروز در  mp3-4shared

برای شنيدن يا ذخيره برنامه چهار امکان وجود دارد، شنيدن مستقيم برنامه‌ها از سايت راديوram، شنيدن يا ذخيره از سايت رادیـوMP3، يا سايت سازمان فدائيان (اقليت(؛ يا mp3-4shared  بر روی امکان دلخواه کليک کنيد.

محرومیت دانشجویان دختر دانشگاه علم‌وصنعت از تحصیل به دلیل عدم رعایت حجاب تحمیلی

تصویب موادی از لایحه‌ی ضد زن «حمایت از خانواده» در مجلس

قاضی مرتضوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی می‌شود

عدم پرداخت عیدی بازنشسته‌گان تامین اجتماعی

متن کامل تفسيرهای خبری راديو دمکراسی شورائی در ادامۀ نوشته:

 تفسیرهای خبری:

محرومیت دانشجویان دختر دانشگاه علم‌وصنعت از تحصیل به دلیل عدم رعایت حجاب تحمیلی

تعدادی از دانشجویان دختر دانشگاه علم‌وصنعت به‌دلیل عدم رعایت حجاب تحمیلی، به مدت یک ترم از تحصیل محروم شده‌اند. اتهام آن‌ها “عدم رعایت مقررات دانشگاه” و “عدم رعایت پوشش اسلامی” اعلام شده است.

این دانشجویان که تعداد دقیق آن‌ها هنوز معلوم نگردیده، بدون داشتن حق دفاع از خود و به صورت غیابی به محرومیت از تحصیل محکوم شده‌اند.

در آغاز سال تحصیلی نیز رییس دانشکده عمران دانشگاه که مسوول بسیج اساتید دانشگاه نیز می‌باشد، از ثبت‌نام ١۵ دانشجوی دختر به دلیل عدم حضور در جلسه اجباری در مورد حجاب جلوگیری کرده بود.

حق انتخاب پوشش، از بدیهی‌ترین حقوق زنان است، اما جمهوری اسلامی با تکیه بر قوانین اسلامی، حجاب اجباری را به زنان ایران تحمیل کرده است. زنان ایران اما ضمن تاکید بر حق خود در انتخاب پوشش با اشکال گوناگون مخالفت خود را با حجاب اجباری مورد خواست رژیم اعلام می‌کنند.

تصویب موادی از لایحه‌ی ضد زن “حمایت از خانواده” در مجلس

در جلسه روز دوشنبه مجلس اسلامی و در حالی که تنها ٣ روز به روز جهانی زن باقی مانده بود، مواد ٢٢ و ٢٣ لایحه به اصطلاح “حمایت از خانواده” در مجلس اسلامی بررسی و مواردی از آن که شرایطی بسیار ارتجاعی را به زنان تحمیل می‌کند به‌تصویب نماینده‌گان رسید.

در ماده ٢٢ این لایحه نماینده‌گان مجلس با پیشنهاد الزامی شدن ثبت ازدواج موقت مخالفت کردند. بدین ترتیب مردان می‌توانند بدون ثبت، زنان را به عقد موقت خود درآورند. این ماده جز تایید بی‌شرمانه‌ی بردگی جنسی زنان معنای دیگری ندارد. ازدواج موقت چیزی نیست جز بردگی جنسی زنان به نفع مردان وعدم لزوم ثبت این ازدواج نه تنها موقعیت مردان را تحکیم می‌بخشد که حتا این حق را به‌صورت قانونی به مردان می‌دهد که روابط جنسی خود را از زنانی که به عقد دائم آن‌ها درآمده‌اند و در واقع تک‌همسری را پذیرفته‌اند، پنهان نگاه داشته شود. در جمهوری اسلامی مانند دیگر نظام‌های طبقاتی تک همسری تنها مختص زنان است و مردان این اجازه را دارند تا با تکیه بر نقش اقتصادی خود در ساختار خانواده، هر‌گونه که می‌خواهند زنان را به بردگی جنسی خود درآورند.

اما در جهان معاصر، جهانی که در اثر سال‌ها مبارزات زنان مجبور شده است برخی از حقوق اجتماعی زنان را بپذیرد، جمهوری اسلامی این وقاحت را دارد که با تکیه بر قوانین اسلامی، قوانین و مقررات عصر حجر علیه زنان را دوباره زنده کرده و به آن، آن‌هم در قرن بیست‌ویکم رسمیت قانونی بخشد.

در مجلس اسلامی ثبت کردن ازدواج موقت – آن‌هم در حالی که تنها به شرایطی چند منوط شده بود – تنها ٣٠ موافق داشت. یکی از نماینده‌گان مرتجع مجلس به نام محمد دهقان در سخنان خود در مخالفت با ثبت ازدواج موقت گفت: “موضوع خانوادگی از خصوصی ترین مسائل زندگی هر فردی است و قانون‌گذار نباید تا این حد در این موارد دخالت کند”.

وی افزود: اینکه مجلس افراد را الزام کند که روابط خصوصی خودشان را ثبت کنند، درست نیست. الزام‌کردن افراد به ثبت نکاح موقت مغایر مسائل روابط خصوصی افراد است و اگر کسی آنرا اجرا نکند، نمی‌توان به فرد اعتراض کرد”. وی در حالی این خزعبلات را سرهم می‌کند که جمهوری اسلامی در خصوصی‌ترین مسایل مردم ایران دخالت می‌کنند. از اندیشه‌ی انسان‌ها تا حق مسافرت، حق انتخاب پوشش و دیگر حقوق طبیعی انسان‌ها مشروط به تایید جمهوری اسلامی می‌باشد.

اما وی در عین حال نمی‌گوید اگر ازدواج موقت امری خصوصی می‌باشد، پس چرا ازدواج دائم امری خصوصی نیست و باید ثبت گردد؟ او بی‌شرمانه این امتیاز مردانه را حریم خصوصی افراد اعلام می‌کند، در حالی که خود وی و تمام همکاران‌اش در مجلس ارتجاعی می‌دانند، عدم ثبت ازدواج موقت تنها به‌خاطر دادن هرچه بیشتر امکان استفاده از این قانون برای بردگی جنسی زنان می‌باشد. جمهوری اسلامی به‌جای تامین نیازهای اقتصادی زنان، از آنان می‌خواهد تا با تن‌فروشی نیازهای معیشتی خود را تامین کنند.

هم‌چنین مجلس اسلامی با رد ماده ٢٣ این لایحه از قراردادن شرط برای ازدواج دائم نیز خودداری کرد و بدین ترتیب مردان بدون هر گونه شرطی می‌توانند اقدام به ازدواج دائم دوم، سوم و چهارم کنند. گذاشتن شرط برای ازدواج مجدد مردان نیز تنها ٢۴ رای موافق داشت. البته باید در نظر داشت که حتا همین ٢۴ نماینده نیز مخالف ازدواج مجدد مردان نبوده‌اند، خواست آن‌ها تنها گذاشتن شرایطی کوچک برای محدود کردن ازدواج دائم مجدد و به نفع مردان مرفه‌تر بود.

در جریان بررسی این ماده نماینده دولت گفت: “با حذف این ماده مردان بدون این شرایط می‌توانند به استناد حکم شرع، ازدواج مجدد داشته باشند از این رو بهتر است محدودیتی برای مردان وجود داشته باشد”.

حدود چهار سال بود که به دلیل مخالفت‌های شدید بخش‌هایی از جامعه به‌ویژه زنان، مجلس اسلامی از بررسی و تصویب این لایحه خودداری کرده بود، اما به‌دنبال تشدید جو سرکوب و خفقان، تصویب این لایحه‌ی ارتجاعی بار دیگر در دستور کار حکومت اسلامی قرار گرفته است.

یکی دیگر از مواد ارتجاعی این لایحه،  ماده‌ای است که براساس آن مرد می‌تواند به دلایلی هم‌چون “خلاف منافع و مصالح خانواده یا خلاف حیثیت خود و زن بودن” با استفاده از رای دادگاه، زن را از ادامه‌ی کار در بیرون از خانه منع نماید.

قاضی مرتضوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی می‌شود

براساس اخبار منتشره در خبرگزاری‌های دولتی، قرار است سعید مرتضوی، دادستان معروف تهران که یکی از بازیگران اصلی در شکنجه، تجاوز و قتل زندانیان سیاسی در سال ٨٨ به‌ویژه در زندان کهریزک بوده  است، به‌عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی منصوب گردد.

سازمان تامین اجتماعی یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های اقتصادی کشور است که سرمایه‌ی آن متعلق به کارگران می‌باشد. اما به دلیل عدم نظارت کارگران بر سرمایه و اموال خود، باعث شده است تا هر از گاه مدیری دولتی بر این خوان نعمت نشسته و جیب‌های خود واطرافیان‌اش را از میلیاردها پول و سرمایه‌ی کارگران که حاصل سال‌ها رنج و زحمت‌شان می‌باشد پُر کنند.

پیش از این اخباری مبنی بر اختلاس هزاران میلیارد تومانی در سازمان تامین اجتماعی منتشر شده بود. به‌کارگماری سعید مرتضوی که هیچ سابقه‌ی در امر مدیریت سازمانی مانند تامین اجتماعی نداشته و تنها هنرش قصابی انسان‌ها و نوکری تام و تمام قدرت است، نشان می‌دهد که هدف از این انتصاب چیزی جز غارت اموال تامین اجتماعی با واسطه‌گری این جنایت‌کار و تشدید سیاست‌های ضد کارگری با استفاده از یک چهره‌ای که در سرکوب اعتراضات تجربه دارد، چیز دیگری نمی‌باشد.

عدم پرداخت عیدی بازنشسته‌گان تامین اجتماعی

در حالی که تنها دو هفته به آغاز سال نو مانده است، بازنشسته‌گان تامین اجتماعی هنوز عیدی ناچیز خود را دریافت نکرده‌اند.

براساس اعلام دولت، بازنشسته‌گان تامین اجتماعی تنها ٣۵٠ هزار تومان عیدی دریافت خواهند کرد که همین مبلغ ناچیز نیز هنوز به این زحمت‌کشان پرداخت نشده است.

به‌رغم وعده‌ی امروز و فردای رئیس کانون بازنشسته‌گان صندوق تامین اجتماعی، شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی در پاسخ به خبرنگار فارس در مورد تاریخ پرداخت عیدی بازنشسته‌گان گفته است: “فعلن منتظر باشند”.

بازنشستگان در حالی باید هر روز منتظر دریافت عیدی ناچیزشان باشند که مدیران دولتی در پایان سال عیدی و پاداش‌های ده‌ها میلیون تومانی دریافت می‌کنند و هرگز غصه‌ی عدم دریافت حقوق و یا پاداش را ندارند.

اکثریت بزرگ بازنشسته‌گان تامین اجتماعی به‌رغم سال‌ها کار و زحمت، زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: