از کانال آرشیو نشریه کار ارگان سازمان فدائیان (اقلیت) در تلگرام دیدن کنید

https://t.me/karfadaianaghaliyat

کار، تنها نشريه در جنبش چپ ايران است که در اسفند ۱۳۵۷، کمتر از يک ماه پس از قيام بهمن ماه، انتشار آن آغاز شد و عليرغم فراز و نشيب‌های سازمان چريک‌های فدائی خلق ايران، از انشعاب بزرگ سال ۵۹ گرفته تا جدائی‌های بعدی، و ضربات سهمگين مرتجعان حاکم بر پيکر سازمان، تا نيمه دوم سال ۱۳۶۴ در ايران منتشر شد و بعد از آن نيز تا امروز بدون وقفه انتشار يافته است.
در تمامی اين سال‌ها، نشريه کار همچون رودخانه‌ای جاری، بستر گذشته را گاه در دشتی نسبتاً هموار و گاه از ميان سنگلاخ‌ها، پيموده است. برای تصوير اين فراز و نشيب که در عين حال بيانگر فراز و نشيب بزرگ‌ترين سازمان چپ ايران، سازمان فدائی، و در سطح گسترده‌تر جنبش چپ ايران نيز هست، بر آن شديم که آرشيو کامل آن‌را از اين طريق نيز در دسترس علاقه‌مندان قرار دهيم.
نشريه کار ارگان مرکزی سازمان است و پيش‌برنده خط مشی‌ای که کنفرانس‌های سازمان و کميته اجرائی منتخب آن تعيين می‌کند.
با اين اميد که نشريه کار در آينده نيز بتواند به وظايف خود در قبال جنبش طبقه کارگر عمل کند، خاطره تمامی رفقائی را که در سال‌های گذشته نقشی در ايجاد نشريه و تداوم انتشار آن ايفا کرده‌اند، و رفقای چه بسا گمنامی که در خفقان‌آميزترين شرايط نشريه را تکثير و توزيع کرده‌اند، گرامی می‌داريم.

سرنگون باد رژيم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی
زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم
کار- نان – آزادی – حکومت شورايی

⚠️ در اين کانال که به مرور تکميل خواهد شد، آرشيو کامل نشريه کار در اختيار علاقمندان قرار می‌گيرد. لازم به توضيح است که اين مجموعه دو دوره را در برمی‌گيرد. ۶٠ شماره نخست مربوط به دوران قبل از انشعاب در سازمان چريکهای فدايی خلق ايران است و از شماره ۶١ به بعد به دوران پس از انشعاب مربوط می‌گردد. برای آن گروه از خوانندگان که در جريان شکل‌گيری انشعاب سال ١٣۵٩ در سازمان چريکهای فدايی خلق ايران قرار ندارند، مختصرا اشاره کنيم که اين انشعاب در خرداد ماه ١٣۵٩ در پی يک رشته اختلافات ايدئولوژيک – سياسی و تشکيلاتی که در محور آن ارزيابی از ماهيت جمهوری اسلامی و شيوه برخورد به آن قرار داشت، به وقوع پيوست. جناح اقليت سازمان، جمهوری اسلامی را يک رژيم ارتجاعی و ضد انقلابی می‌دانست و خواهان سازماندهی کارگران و زحمتکشان و تدارک برای برانداختن آن بود. اما جناح موسوم به اکثريت، جمهوری اسلامی را مترقی ارزيابی می‌کرد و خواهان حمايت از آن و همکاری با آن بود. اين اختلاف ميان دو جناح، در نشريه کار نيز انعکاس می‌يافت. تا شماره ٣۵ که اکثريت تحريريه نشريه کار را جناح انقلابی سازمان تشکيل می‌داد، خطمشی کار در مجموع، انقلابی و سوسياليستی بود. اما در پی پلنومی که در آذر ماه سال ١٣۵٨ برگزار شد و منجر به استعفا يا تصفيه جناح اقليت از تحريريه کار گرديد، تدريجا خط رفرميستی جناح اکثريت و حمايت از جمهوری اسلامی حاکم شد که سرانجام به انشعاب انجاميد. با اين انشعاب است که جناح اقليت، کار شماره ۶١ را منتشر کرد که تا به امروز انتشار آن ادامه دارد. چند شماره نشريه کار در اين آرشيو موجود نيست. شماره‌های ١۴۶ تا ١۵٣ در جريان حمله رژيم به چاپخانه مخفی سازمان در سال ١٣۶٠ پيش از توزيع از بين رفتند. شماره‌های ۱۷۸ – ۱۷۹ – ۱۸۴ – ١٩١ – ١٩٢ و صفحات ۱۳ و ۱۴ شماره ۱۸۷ و صفحات ۱۵ و ۱۶ شماره ۱۸۸ نيز متأسفانه يافت نشدند.
توجه: با استفاده از امکان جستجو در گوشه سمت راست بالای صفحه کانال، با درج شماره نشریه مورد نظر یا موضوع و یا ماه و سال، به نشریات مورد علاقه خود زودتر دسترسی پیدا کنید.

انتشارات سازمان فدائيان (اقليت)

از وب سایت سازمان فداییان (اقلیت) دیدن کنید

www.fadaian-minority.org

نظرات، پیشنهادات، و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید.

👇👇👇👇👇👇👇👇
تماس با ما
پست الکترونیک: info@fadaian-minority.org
پیام‌گیر سازمان: ۶۴۴۹۲۸۳۷۲ (۰) ۰۰۳۱

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی
زنده‌ باد آزادی – زنده ‌باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان (اقلیت)
کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

اطلاعيه تلویزیون دمکراسی شورای

به خواندن ادامه دهید

وحشی‌گری پلیس علیه کارگران مبارز آذر آب و هپکو را محکوم کنیم

Armکارگران سراسر ایران!

واحدهای ضد شورش رژیم ارتجاعی و سرکوبگر جمهوری اسلامی، در ادامه وحشی‌گری روز گذشته علیه کارگران آذر آب اراک و ماشین‌سازی هپکو که به زخمی شدن تعدادی از کارگران انجامید، امروز٢٩ شهریورماه نیز به این سرکوبگری ادامه دادند.

از صبح زود، واحدهای ضد شورش پلیس، کارخانه‌های آذر آب و هپکو را به محاصره درآوردند و با وحشیگری بی‌رحمانه‌ای به سرکوب کارگران متوسل شدند.

کارگرانی را که به پرداخت شش ماه دستمزد و دیگر مطالبات خود اعتراض دارند، با گاز اشک‌آور و باطوم مورد یورش وحشیانه قراردادند. تعداد دیگری از کارگران مضروب و مصدوم شدند و تعدادی نیز بازداشت شدند.

کارگران سراسر ایران!

جمهوری اسلامی درنتیجه سیاست‌های ارتجاعی خود ، میلیون‌ها کارگر و زحمتکش را به فقر کمرشکن  محکوم  وزندگی را بر عموم کارگران تباه کرده است. جمهوری اسلامی، متجاوز از ده میلیون انسان را بیکار و به گرسنگی  و مرگ تدریجی، محکوم کرده است.  حتی پرداخت دستمزد کارگرانی که مشغول به کارند، مدام  به تعویق می‌افتد. سرمایه‌داران بخش خصوصی ، با حمایت دولت پاسدار منافع سرمایه‌داران، دستمزد میلیون‌ها کارگر را در سراسر ایران به مدت چندین ماه‌ها به تعویق می‌اندازند.

جمهوری اسلامی، کارگرانی را که به این‌همه زور گوئی و اجحاف اعتراض دارند، بی‌رحمانه سرکوب و بازداشت و به حبس و شلاق محکوم می‌کنند.

کارگران سراسر ایران!

رژیم سرمایه‌داری حاکم بر ایران هیچ راه‌حلی برای بحران‌های متعدد جامعه ایران و مطالبات توده‌های کارگر و زحمتکش ندارد. ادامه حیات این رژیم ستمگر، هرروز فجایع بیشتری می‌آفریند. بپا خیزید! از کارگران آذر آب و هپکو بیاموزید و از آن‌ها حمایت کنید! مبارزات کارگری را به یک مبارزه سرا سری برای سرنگونی جمهوری اسلامی و برانداختن نظام سرمایه‌داری تبدیل کنید!

سازمان فدائیان ( اقلیت) شدیداً وحشی‌گری رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی را علیه کارگران محکوم می‌کند و از مبارزات و مطالبات برحق کارگران آذر آب و هپکو حمایت می‌کند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده‌باد آزادی – زنده‌باد سوسیالیسم

نابود باد نظام سرمایه‌داری

سازمان فدائیان (اقلیت)

٢٩ شهریورماه ١٣٩۶

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه ۲۹شهریور۱۳۹۶

TV_logoبرنامه اين هفته تلويزيون دمکراسی شورائی شامل: گزارش کارگری در مورد وضعیت کارگر زندانی رضا شهابی، به همراه اردوان زیبرم، سپس گفتگو با حمید نظارت پيرامون بازگشایی مدارس و سیاست خصوصی‌سازی، در ادامه قسمت اول گفتگو با اصلان جوادزاده در رابطه با گزارش سیاسی کنفرانس شانزدهم سازمان فدائیان (اقلیت) ميباشد.

برای شنيدن فايلهای صوتی برنامه روی لينکهای زير کليک کنيد.

فايل صوتی گزارش کارگری در مورد وضعیت کارگر زندانی رضا شهابی، به همراه اردوان زیبرم

فايل صوتی گفتگو با حمید نظارت پيرامون بازگشایی مدارس و سیاست خصوصی‌سازی

فايل صوتی قسمت اول گفتگو با اصلان جوادزاده در رابطه با گزارش سیاسی کنفرانس شانزدهم سازمان فدائیان (اقلیت)

نشریه کار ارگان سازمان فدائیان (اقلیت) شماره ۷۴۹ منتشر شد

kar749نشريه كار شماره ۷۴۹ – سال سی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و نهم – نیمه دوم شهریور ۹۶ در ده صفحه منتشر شد.

مطالب زیر را در اين شماره از نشريه کار می‌خوانید:

– «زنگ ها برای که به صدا در می آیند»

– رضا شهابی و انتقام‌جویی از جنبش طبقاتی کارگران

– هدف بورژوازی کرد عراق از رفراندوم استقلال

– مجرم اصلی پرونده بنیتا کیست؟

– راهی ناگزیر برای زنده ماندن

متن كامل نشريه كار شماره ۷۴۹ ارگان سازمان فدائيان (اقليت)، در فرمت پی دی اف – لينک مستقيم

متن کامل نشریه کار شماره ۷۴۹ در فرمت پی دی اف: از طريق سايت سازمان فدائيان (اقليت)

متن کامل نشريه کار شماره ۷۴۹ در فرمت پی دی اف: از طريق کانال سازمان فدائيان (اقليت) در تلگرام

کارگران آذرآب و هپکو کمربندی اراک و مسیر راه‌آهن سرا سری را بستند

Armبه‌رغم اعتراضات مکرر کارگران هپکو و آذر آب به پرداخت نشدن چندین ماه دستمزد و دیگر مطالبات، سرمایه‌داران خصوصی و دولت پاسدار منافع آن‌ها، همچنان مطالبات کارگران را بدون جواب گذاشته‌اند.

لذا این کارگران، در ادامه اعتراضات پی‌درپی چند ماه گذشته، صبح امروز سه‌شنبه ۲۸ شهریورماه بار دیگر هم‌زمان به تجمع و راهپیمایی متوسل شدند. کارگران آذر آب در کمربندی اراک تجمع کردند و کارگران هپکو نیز مسیر راه‌آهن سرا سری را بستند.

۶ ماه است که کارگران آذر آب در بلاتکلیفی به سر می‌برند. دستمزد خود را دریافت نکرده‌اند. حق بیمه کارگران نیز پرداخت‌نشده است. کارگران خواستار برطرف شدن مشکلات این کارخانه و ازسرگیری فعالیت کارخانه هستند.

کارگران ماشین‌سازی هپکو نیزاز زمستان سال گذشته تاکنون مطالبات مزدی و بیمه‌ای خود را مرتب دریافت نکرده‌اند. هر زمان که مبارزه کارگران اوج گرفته، کارفرما، مبلغ ناچیزی از معوقات را پرداخته، تا کارگران را آرام کند. اما وعده سروسامان دادن به وضعیت کارخانه، پرداخت کامل دستمزدهای معوقه و پرداخت حق بیمه سهم کارفرما، هنوز تحقق‌نیافته است.

کارگران آذر آب و هپکو که چندین ماه دستمزد دریافت نکرده‌اند به همراه خانواده‌هایشان در وخیم‌ترین وضعیت معیشتی، فقر ، گرسنگی و بدهکاری قرار دارند. اما سرمایه‌داران و سران حکومت به اعتراضات حق‌طلبانه کارگران توجه نمی‌کنند.

برای کارگران راهی جز،اتحاد، همبستگی و تشدید مبارزه باقی نمانده است. از همین روست که کارگران به بستن خیابان‌ها، جاده‌ها و خطوط راه‌آهن متوسل می‌شوند، تا صدای آن‌ها شنیده شود.

هم‌اکنون بسیاری از کارخانه‌های اراک در وضعیتی مشابه هپکو و آذر آب قرار دارند. کارگران این دو کارخانه به‌درستی دریافته‌اند که برای تحقق مطالبات خود، باید اعتراضات خود را هماهنگ کنند. حمایت و پشتیبانی کارگران دیگر کارخانه‌های اراک از کارگران هپکو و آذر آب، می‌تواند نقش مؤثری در پیروزی این کارگران  و تحقق مطالبات آن‌ها داشته باشد.

سازمان فدائیان(اقلیت) از مبارزات و مطالبات برحق کارگران هپکو و آذر آب حمایت می‌کند و خواستار تحقق فوری مطالبات آن‌هاست.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده‌باد آزادی – زنده‌باد سوسیالیسم

نابود باد نظام سرمایه‌داری

سازمان فدائیان (اقلیت)

٢٨ شهریورماه ١٣٩۶

کار- نان- آزادی- حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

گزارشی از مراسم یادمان جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم در دهه شصت – ونکوور – کانادا

در تاریخ شنبه ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۷ مراسم یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت توسط «کمیته یادمان  جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم» که با سازماندهی و همکاری نیروهای چپ و آزادیخواه شهر ونکوور تشکیل شده بود، در سالن کتابخانه مرکزی این شهر برگزار گردید.

در این برنامه ضمن خواندن پیام کمیته، سحر محمدی حقوق دان و از خانواده پنج جانباخته دهه شصت و سپس مسعود رئوف زندانی سیاسی سابق، کارگردان و تهیه کننده فیلم بحث و سخنرانی داشتند.

در این مراسم نمایش فیلم مستندی از مسعود رئوف بنام «باغی هست» به نمایش در آمد که روند و چگونگی آغاز سرکوب و کشتار و کار فرهنگ سازی اسلامی را از بدو به قدرت رسیدن رژیم جمهوری اسلامی که بر مردم سراسر کشور و جامعه تحمیل شده بود، بخوبی به نمایش در آورد.

همچنین در طول برنامه شعر خوانی توسط مجید میرزائی، اجرای رقص با هنرنمائی فرشته ذاکری و ترانه سرودهائی توسط اردوان زیبرم اجرا گردید که مورد توجه و استقبال  گسترده شرکت کنندگان حاضر در مراسم یادمان قرار گرفت.

مراسم که با عکس و پوستر جانفشانان راه آزادی و سوسیالیسم تزئین شده بود، بهمراه نمایشگاهی از نقاشی های شهره قنبری از زندانیان سیاسی سابق که شامل آثاری از کشتارگاه های رژیم را به تصویر کشیده بود و نیز میزهای کتاب سازمانها و نیروهای چپ و انقلابی شهر ،شعارهای مرگ بر جمهوری اسلامی، زنده باد آزادی، نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم، زندانی سیاسی آزاد باید گردد بر روی دیوارهای سالن، به برنامه غنا میبخشید.

این نمایش پرده‌ای نیاز به جاوااسکریپت دارد.

از سایت و غرفهٔ سازمان فدائیان (اقلیت) در جشن اومانیته، بازدید نمائیم!

omaniteکمیته خارج از کشور سازمان فدائیان (اقلیت) همانند سال‌های قبل، امسال نیز در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه (در تاریخ ١۵، ۱۶ و ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۷) در جشن اومانیته که در شهر پاریس –فرانسه برگزار می‌گردد، شرکت خواهد داشت. از تمامی ایرانیان مترقی و آگاه و کمونیست دعوت می‌شود با حضور فعال خود در جشن اومانیته، ضمن دیدار از غرفهٔ متعلق به سازمان (شامل کتاب‌ها، نشریات، جزوات، اطلاعیه‌ها، سی دی و دیگر آثار کلاسیک و مارکسیستی)، از اهداف سازمان فدائیان (اقلیت) در مبارزه علیهٔ رژیم جمهوری اسلامی ایران و سرمایه‌داری جهانی نیز حمایت نمایند.

زنده‌باد آزادی-زنده باد سوسیالیسم

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران

برقرار باد حکومت شورایی

#اومانیته #سازمان_فدائیان_اقلیت #سوسیالیسم #کمونیسم #پاریس # فرانسه #ایران #کار_نان_آزادی_حکومت_شورایی

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: